‎بالاخره خانواده مجوز رفتن و انتقالی من را به دانشگاه تهران را دادند. حالا به نظر شما برم؟
به نظر شما من می توانم امنجا جاگیر شوم؟
به نظر شما می توانم به همین سرعت به نقطه ای که الان در اصفهان هستم در تهران هم برسم؟
متشکرم که نظرتون را می فرمایید و لطفا جدی باشید.