ریاضی 1

استاد نامرد

لامصب گند زد به ما ها

فکر کنم بیفتم. امتحان اسون بود ولی وقت گیر. ١:۴۵ وقت بود برای کلی سوال. هر سوال هم کلی قسمت داشت. من که راست ٩ نوشتم.

خیلی نامردی بود. البته می گن نمرات را می بره روی نمودار.

یا علی

/ 1 نظر / 6 بازدید
پایدار

[ناراحت][ناراحت] امیدوارم نیفتی