نشریات دانشجویی، کم تعداد ولی پر قدرت

این مطلب جهت نشریه توسکا نوشته شده است

پس از سال 84 و با حضور دولت مردان اصولگرا در خیابان پاستور، نوع برخورد با جنبش دانشجویی تفاوتی اساسی کرد. انجمن های اسلامی و دیگر تشکل های اصلاح طلب یکی یکی تعطیل شدند. اتفاقی که باعث مهاجرت جنبش دانشجویی به سمت نشریات شد. در این سال ها، ما شاهد نشریات متنوع و در کیفیت بالا بودیم. نشریاتی که آفت بولتن خبری تشکل را هم نداشتند. وقتی به کارنامه 6 ساله نشریات دانشجویی نگاهی می اندازیم، می توان به اثر گذاری و قدرت آنها پی برد. چرا که آخرین تریبون باقی مانده جنبش دانشجویی بوده و هست که از این طریق می توان صدای خود را به گوش جامعه و دیگر دانشجویان برسانند و البته بتوانند متشکل باقی بمانند.

این روند در دانشگاه اصفهان نیز به همین شکل است. ما در این جا به چند سال اخیر و نشریات شاخص و تاثیر گذار تا به امروز را معرفی می کنیم و البته لازم به ذکر است این فقط قسمت اندکی از نشریات منتقد است و همین جا از تمام نشریات تاثیر گذار که اسمی ازشان برده نمی شود عذر خواهی می کنیم

دوران آرامش و کار فرهنگی

سال 86 را شاید بتوان سال "بابا آب داد" دانست. نشریه ای که بسیار بیشتر از یک نشریه بود و فعالیت های گسترده ی فرهنگی و هنری داشت. این نشریه را نمی توان به عنوان یک نشریه کاملا منتقد دانست ولی اعضای آن بیشتر سلایق اصلاح طلبانه داشتند ولی در ضمن در هیئت تحریریه آن دانشجویان اصولگرا نیز می توان دید. این نشریه به مدیر مسئولی هادی قربانی تا آخر سال تحصیلی 86-87 به چاپ می رسد و در همان سال به علت اعتراض به واگذاری دفتر این نشریه به بسیج از ادامه کار صرف نظر می کنند.

یک انتخابات و 10 ها نشریه

با گرم شدن تنور انتخابات، نشریاتی مختلفی به وجود آمدند. از نشریات تاثیر گذار آن دوران می توان به بی خوابی، افتاب فردا، باران، نشریه های ستاد اقایان کروبی و موسوی، نشریه ستاد 88، نشریه اوج   اشاره کرد. البته در همان زمان نشریات دیگری نیز بودند ولی بخاطر حجم بالای این نشریات نمی توان به معرفی همه این نشریات پرداخت.. در اینجا به 3 نشریه ای بی خوابی، افتاب فردا و باران می پردازیم که ادامه دار بودند و تا کنون در جریانات دانشجویی نقش داشته اند

نشریه بی خوابی که به عنوان نشریه ستاد میرحسین موسوی در دانشگاه اصفهان به حساب می امد،  در 7 شماره به مدیر مسئولی عاطفه صفری به چاپ رسید. این نشریه پیش از انتخابت توقیف شد که البته هرگز به دیگر به چاپ نرسید. در ادامه اعضای این نشریه با نشریه مشق اخبار ستاد را به اطلاع دانشجویان می رساندند.

نشریه دیگر آفتاب فردا است که در دوران انتخابات به چاپ رسید . نشریه ای که در چند دانشگاه توزیع می شد و البته با تیراژی فراوان. این نشریه یک تفاوت اساسی با دیگر نشریات  انتخاباتی داشت و آن هم حجم زیاد مطالب و عمیق بودن مطالب بود. و البته بخاطر همین حج مطالب، تنها 2 شماره چاپ شد ولی در کیفیت نشریات بعدی دانشجویی تاثیر فراوانی گذاشت.

نشریه باران را می توان نشریه اصلاح طلبان دانشکده فنی نامید. نشریه ای که تنها یک شماره قبل از انتخابات به چاپ رساند و تنها نشریه باقی مانده از آن دوران است که راه خود را در تمام این 2 سال با سختی باز کرده است. در مورد این نشریه در آدامه به صورت مفصل تر بحث می شود.

دیگر نشریات آن دوران یا همان زمان توقیف شد و یا خود افراد دیگر تمایلی به ادامه فعالیت نداشته اند.

سال 88-89؛ سال سازماندهی مجدد

در این سال تحصیلی 2 نشریه بیش از همه فعال بودند. اول نشریه روشنا که از همکاری مشترک تحریریه های بی خوابی و آفتاب فردا تشکیل شده بود و دیگری نشریه باران بود

نشریه روشنا در 3 دانشگاه علم صنعت، اصفهان و صنعتی اصفهان به چاپ می رسید. این نشریه در این سال تحصیلی 4 شماره به چاپ رساند که از نظر گرافیکی و محتوایی در سطح بالایی قرار داشت که از طیف گسترده ای از دانشجویان در نشریه خود استفاده می کرد. این نشریه در دانشگاه اصفهان به مدیر مسئولی مهرداد فرزونده بود.

نشریه دیگر یعنی باران در این سال تنها 3 شماره دیگر به چاپ رساند. این نشریه دارای 3 بخش مذهبی، سیاسی و فرهنگی بود که تفاوت مهمش نسبت به دیگر نشریات دانشجویی، توجه به مذهب و ارائه نگاهی رحمانی از دین اسلام بود. این نشریه که در ابتدای کار از دانشجویان فنی تشکیل شده بود، پس از مدتی از دیگر رشته ها دانشگاهی نویسندگانی داشت.

نکته مهم و تاثیر گذار این سال تحصیلی، چاپ 2 ویژه نامه جهت اطلاع رسانی درخواست گروهی از دانشجویان جهت یک تشکل منتقد بود. این 2 شماره که اولی با نشریه روشنا بود که به محکومیت 6 ماهه مدیر مسئول این نشریه انجامید و دیگری با نشریه مشق بود. این 2 نشریه باعث تغییر فضا و البته جمع شدن بیش از پیش دانشجویان منتقد شد که در سال بعد باعث اتفاقات مثبت نشریاتی بود.

سال 89-90 بازگشتی قوی تر از همیشه

در این سال که البته بیشتر نشریات منتقد به سمت نشریاتی در قالب روزنامه ای بودند و در این سال کمیته ناظر بر نشریات بیشتر از همیشه بر نشریات منتقد فشار آورد ولی باز هم اتفاقاتی بزرگ در حوزه نشریات افتاد

این سال با 2 ویژه نامه جدید الورود ها شروع شد. که توسط نشریه باران و مشق به چاپ رسید. که البته هر 2 نشریه با احکام سنگینی روبرو شدند. نشریه باران بخاطر این ویژه نامه 8 ماه توقیف شد و نشریه مشق نیز بخاطر این ویژه نامه بدون حکم تاکنون حق انتشار نداشته است.اتفاقی که باعث سکوت رسانه ای منتقدین برای مدت مدید شد چرا که تقریبا تمام نشریاتشان یا با توقیف روبرو شده بود، یا با محکومیت مدیر مسئول و یا توقفی غیر قانونی.

در ادامه سال نشریه ای تماما صنفی تکاپو به چاپ رسید. نشریه ای تک صفحه ای که به اخبار صنفی دانشگاه اصفهان می پرداخت. مسائلی از غذای سلف تا مسائلی مانند فضای سیاسی دانشگاه. این نشریه در 6 شماره به چاپ رسید و مدیران مسئول متنوعی داشت. البته این نشریه نیز با مشکلاتی همراه بود که بزرگترین مشکلش بحث مالی و عدم همراهی دانشگاه بود.

نشریه دیگر نشریه افرا که پس از یک شماره به توسکا تغییر نام داد. این گروه نشریاتی برای مجوز گرفتن و سپس ادامه کار بسیار دچار مشکل شدند و حتی در نام خود شاهد سلیقه ای برخورد کردن کمیته ناظر بودند و البته در ادامه کار بیش از پیش تیغ کمیته ناظر بر نشریات بر این نشریه سنگینی کرد. و واقعا قابل تفدیر است که با تمام این مشکلات باز هم به چاپ نشریه پرداخته اند. این نشریه در نوع خود بخاطر یک نگاه فرهنگی سیاسی متنوع و البته تمام رنگی مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. البته نشریه خوب نشریه ای است که خودش خود را معرفی کند. برای شناخت توسکا بقیه مطالب رو بخوانید.

نشریه دیگری که می توان گفت به آن اشاره کرد نشریه مجنون است که بخاطر چاپ نشریه ای درباره عبدالکریم سروش و چاپ مطالبی در این رابطه از انتشار باز ماند. البته اخبار دقیق این نشریه چندان در اطلاع نیست.

البته پس از عید، نشریه روشنا، 2 نشریه تک پرگی سیاسی تحلیلی به چاپ رساند و در ضمن تنها نشریه مجله ای امسال را نیز به چاپ رساند که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت

در کنار این نشریات، باران بعد از 8 ماه توقیف توانست آخرین شماره خود را به چاپ برساند.

در کنار این نشریات می توان به نشریه جارچی و کبریت نیز اشاره کرد. هر 2 این نشریات در اندازه کوچک  محدود به چاپ می رسیدند ولی بخاطر سبک متفاوت مطالب و البته صراحت بیشتر در مطالب با اقبال بیشتر دانشجویان مواجه شدند.

در استانه سال جدید، نشریات منتقد آماده همکاری با دانشجویان جدیدالورود و دیگر دانشجویان هستند تا این راه چند ساله ادامه دار باشد.

/ 1 نظر / 57 بازدید
سید صالح

دانشکده فنی نه دانشگاه فنی حوزه، نه حوضه بد نبود، روش کار کن و اطلاعاتش رو دقیقتر و کن و یه تیم درست کن تا یه پرونده محکم و توپ از نشریات رو بریم! کار موندگاری میشه و برای همیشه میمونه و ازش استفاده میکنیم! بش فکر کن و عملیاتیش کن! اگه هم نتونستی بگو تا یه فمری به حالش بکنیم! خلاصه خسته نباشی خوب بود ;)